Uitvaart

Het moment waarin we afscheid nemen en overgaan naar een leven zonder onze dierbare.

Vanuit welke cultuur, stroming of religie de afscheidsceremonie ook wordt vormgegeven, het belangrijkste vind ik de verbinding die je kunt voelen en de steun die je ervaart van de mensen die dicht bij je staan.

Samen stil staan bij het leven van jullie dierbare.

Muziek beleven zoals jullie dierbare dat heeft beleefd.

Lachen om de anekdotes en mooie momenten die jullie hebben gedeeld.

Huilen omdat het nooit meer zal zijn hoe het was.

Er voor elkaar zijn.

Uitvaart

Rituelen

Al eeuwenlang gebruiken mensen rituelen om betekenis te geven aan bepaalde momenten in het leven.

Vaak wordt de indruk gewekt dat rituelen alleen gebruikt worden bij een bepaald geloof of wordt het afgedaan als ouderwets gedoe. Maar juist in onze moderne, drukke, westerse maatschappij hebben we behoefte aan handelingen die houvast en structuur bieden.

Een ritueel hoeft niet groot te zijn. Denk aan het aansteken van kaarsen, een moment van stilte, het heffen van een glas of een wens of condoleance in een wensboom hangen.

Kaarsen aansteken
Ritueel drijfkaarsen - Mooi Mens Uitvaart
Mooi Mens Uitvaart Beeldmerk zwart

Lees ook meer over:

Kist, mand of wade

Locatie

Bloemen

Kennisgeving